Domenikss grupa

Domenikss piedāvātie pakalpojumi:

Misija

Vīzija

ISO sertifikāti

SIA Domenikss piedalās Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā

Domenikss likumpaklausīgas un ētiskas biznesa prakses memorands

Domenikss vadmotīvs ir ilgtspējīgā, likumpaklausīga un ētiska biznesa prakse un rīcība.

Domenikss ir Daimler AG ģenerālpāstāvis un EvoBus GmbH Mercedes-Benz ģenerālpārstāvis Latvijā, kas rīkojas atbilstoši Daimler AG un EvoBus GmbH vadlīnijām un īsteno tās Latvijā.

Dīters Cetče, Daimler AG valdes priekšsēdētājs:
„Likumpaklausība un ētiskums nav opcija, bet gan mūsu korporatīvās kultūras pastāvīga un būtiska sastāvdaļa.", Nekad netiks attaisnots neviens tāds biznesa darījums, kas apdraudētu uzņēmuma reputāciju "

Daimler AG, EvoBus GmbH un Domenikss savā darbībā ievēro nacionālo likumdošanu, kā arī šādu likumdošanas aktu prasības:
ASV likumdošana aktu „Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)"
Vācijas likumdošanas aktus "Private corruption §299 StGB", "Granting of advantages §333 StGB" „Bribery §334 StGB", „La\v against international bribery"
OECD Convention 1997 "On Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions"Lai nodrošinātu nešaubīgi izvirzīto likumpaklausīgās un ētiskās rīcības kritēriju ievērošanu, Daimler AG, EvoBus GmbH un Domenikss veic:

 • Sistemātisku korupcijas risku novērtēšanu
 • Papildus drošības pasākumu piemērošana katrai riska kategorijai
 • Darījuma partneru likumpaklausīgas un ētiskas rīcības pārbaude
 • Visu darījumu ar publisko tiesību subjektiem rūpīgu pārbaudi
 • Iekšējo kontroli paaugstināta riska situācijām
 • Individuālās konsultācijas darbiniekiem, lai novērstu korupcijas gadījumus
 • Visaptveroša apmācību, regulāru informāciju un individuālas konsultācijas darbiniekiem

Daimler AG, EvoBus GmbH un Domenikss sadarbojas ar sadarbības partneriem un piegādātājiem, kas rīkojas tikai likumpaklausīgi un ētiski, un kas apliecina, ka arī ievēro augstāk minētās likumdošanas prasības. Godīgums ir priekšnoteikums uzticamai partnerībai un sadarbībai.

Daimler AG, EvoBus GmbH un Domenikss sagaida, ka darījuma partneri un to darbinieki:

 • pilnībā apzinās nacionālos un starptautiskos korupcijas apkarošanas likumus,
 • rīkojas absolūti likumīgi,
 • sadarbojas pilnīgas atbilstības nodrošināšanā un paziņo jebkurā korupcijas aizdomu gadījumā

Darījuma partneru vai to darbinieku neatbilstības gadījumā Daimler AG, EvoBus GmbH vai Domenikss var:

 • pieprasīt kompensāciju,
 • noraidīt turpmāku preču un pakalpojumu piegādi,
 • nekavējoties uzteikt visas noslēgtās vienošanās.