Finansēšanas produkti
Sapņu auto un braukšanas brīvība

Jūsu priekšrocības - Jūsu acu priekšā

  • Jums ir iespēja vadīt savu sapņu auto un maksāt par to pa daļām
  • Jūs gūstat papildus labumu no ikmēneša maksājumiem saistībā ar īpašu bankas akceptētu vienošanos līgumsaistību termiņa beigās
  • Nemainīgie daļas maksājumi Jums visa līgumsaistību termiņa laikā sniedz drošus aprēķinu principus
  • Jūsu aizņēmuma limits Jūsu vietējā bankā paliek neierobežots
  • Automobilis pēc pēdējā daļas maksājuma nonāk Jūsu īpašumā