Mercedes-Benz 24h serviss

Gan dienā, gan naktī palīdzēs Jums turpināt ceļu

* Mobilajiem telefoniem atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Nesaistītajās Eiropas valstīs: + 49 (0) 69 95307277