Drošība – visa pamatā

Mercedes-Benz kopējā drošības koncepcija iedala automobiļa drošības sistēmu četrās fāzēs

Fāze #1: droša braukšana

Fāze#2 kritiskās situācijās

Fāze #3 Negadījuma situācijā

Fāze #4 pēc negadījuma

Lai mazinātu bojājumus, kas varētu rasties jau pēc negadījuma un sniegtu atbalstu glābšanas dienestiem, tiek veikti vairāki pasākumi atkarībā no negadījuma veida un tā smaguma pakāpes.

  • Labāka aizsardzība: dzinēju iespējams atslēgt automātiski, kā arī pārtraukt degvielas padevi.
  • Uzkrītošs apgaismojums: brīdinājuma signāls un salona apgaismojums var tikt automātiski ieslēgts , lai izvairītos no iespējamiem sekojošiem negadījumiem un atvieglotu cietušā transporta līdzekļa atrašanu.
  • Labas izglābšanās iespējas: durvis automātiski var tikt atslēgas.
  • Pasākumi, kas palīdz glābējiem: spārna un durvju avārijas savienojumi frontālās sadursmes gadījumā var atvieglot durvju atvēršanu pēc negadījuma.

[1] Pieejams tikai kā sastāvdaļa ar papildus aprīkojumu - Joslas uzturēšanas palīgierīci.

Iesaki vietni

B-Klase

Fakti un skaitļi

Padomi un iegāde