Drošība - visa pamatā.

Mercedes-Benz kopējā drošības koncepcija

Droša braukšana

Negadījuma situācijā

Pēc negadījuma

Lai mazinātu bojājumus, kas varētu rasties jau pēc negadījuma un sniegtu atbalstu glābšanas dienestiem, tiek veikti vairāki pasākumi atkarībā no negadījuma veida un tā smaguma pakāpes.

  • Maximum possible protection: the engine can be turned off automatically and the fuel supply can be cut off.
  • Eye-catching lighting: . The hazard lights can activate automatically to lower the risk of consequential accidents and help locate the accident vehicle.
  • Optimal rescue possibilities: The door locking mechanism can be automatically released.

[1] Prasības: aktīvs interneta savienojums.

Iesaki vietni

G-Class

Cross-Country Veh.

Valdzinājums

Fakti un skaitļi