Jautājiet mums!

Ja Jums radies jautājums, ierakstiet to zemāk redzamajā formā un mēs tuvākajā laikā atbildēsim.
*Datu aizsardzība
SIA "Domenikss" nodrošina elektroniski sniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un, ka sniegtā informācija netiks izpausta trešajām personām citādi kā vien saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.