Pieteikt servisa apmeklējumu

Aizpildiet pieteikuma formu

*Datu aizsardzība

SIA Domenikss apliecina, ka SIA Domenikss nodrošina SIA Domenikss rakstiski, mutiski un/vai elektroniski sniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un, ka sniegtā informācija netiks izpausta trešajām personām citādi kā vien saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.