Datu aizsardzības norādījumi

Atbildību datu aizsardzības pamata regulas izpratnē uzņemas:

1. Datu aizsardzība

2. Jūsu personīgo datu iegūšana un apstrāde

3. Izmantošanas mērķis

4. Personisko datu nodošana trešajām pusēm

5. Lietojuma datu izvērtēšana; analīzes sistēmu izmantošana

6. Lietošanas informācija (targeting un retargeting stratēģija)

7. Drošība

8. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

9. Jūsu personisko datu dzēšana

10. Datu subjektu tiesības

c. Atteikuma tiesības
Pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no jūsu īpašās situācijas, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt atteikumu par jūsu personisko datu apstrādi, kas izriet no VDAR 6. panta 1 e) punkta (datu apstrāde sabiedrības interesēs) vai VDAR 6. panta 1 f) punkta (datu apstrāde trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai). Ja jūs iesniedzat atteikumu, mēs turpināsim apstrādāt jūsu personiskos datus tikai tad, ja varam pierādīt apstrādes tiesisko pamatojumu, kas prevalē pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai ja apstrāde nepieciešama tiesisko prasību īstenošanai, izpildei vai aizstāvībai.

11. Informatīvs izdevums (informācijas biļetens)

12. Daimler AG centrālais piekļuves pakalpojums

13. Sīkdatnes (Cookies)

Uz sākumlapu: