Pārskats par mobilitātes pakalpojumiem.

Pārskats par mobilitātes pakalpojumiem.

  • Tehniķa ierašanās un aizbraukšana: izmaksu segšana par braucienu līdz avārijas vietai

  • Palīdzība uz vietas: nelieli remonta darbi tiek veikti nekavējoties

  • Vilkšana: līdz tuvākajam Mercedes-Benz servisa partnerim

  • Taksis, šofera pakalpojumi un sabiedriskie transportlīdzekļi: kā īslaicīgs risinājums jūsu mobilitātei

  • Automobiļa piegādes pakalpojums: līdz jums 50 km rādiusā

  • Maiņas automobilis: remonta laikā, līdz pat trim darba dienām

  • Lidmašīna/vilciens: bezmaksas tālākais brauciens visiem līdzbraucējiem

  • Viesnīca: nakšņošana jums un visiem līdzbraucējiem, līdz pat trim darba dienām

  • Automobiļa nogāde: līdz Mercedes-Benz servisa partnerim jūsu pilsētā

  • Organizatoriska palīdzība: piemēram, juridisku jautājumu vai valodas problēmu gadījumā ārzemēs

Neplānotas aizkavēšanās gadījumos Mercedes-Benz Mobilo ļauj ātri turpināt braucienu.
Das gewünschte Video ist momentan leider nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Skatīties vēlreiz