Montāžas pamācība: tīrītāja gumiju adapters

Montāžas pamācība: tīrītāja gumiju adapters

Diemžēl izvēlētais video materiāls pašreiz nav pieejams. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.
Skatīties vēlreiz

Uzmanību! Noteiktiem konstrukcijas tipiem stikla tīrītāju gumijas pirms nomaiņas ir jānovieto vertikālā pozīcijā. Lūdzu, ņemiet vērā automobiļa lietošanas instrukcijā sniegtās norādes par šo tēmu.

Stikla tīrītāju demontāža:

Stikla tīrītāju demontāža:

Attēlā ir parādīta tīrītāja gumiju adaptera demontāža.
Attēlā ir parādīta tīrītāja gumiju adaptera demontāža.
Attēlā ir parādīta tīrītāja gumiju adaptera demontāža.

Stikla tīrītāju montāža:

Stikla tīrītāju montāža:

Attēlā ir parādīta tīrītāja gumiju adaptera montāža.
Attēlā ir parādīta tīrītāja gumiju adaptera montāža.
Attēlā ir parādīta tīrītāja gumiju adaptera montāža.

Apkopes rādījums:

Apkopes rādījums:

Attēlā redzama apkopes rādījuma darbība.

Noņemiet apkopes rādījuma aizsargplēvi.

Attēlā redzama apkopes rādījuma darbība.

Apkopes rādījums ir aktīvs.

Attēlā redzama apkopes rādījuma darbība.

Jūsu drošībai: lūdzu, nomainiet tīrītāju gumijas<p>Krāsas mainīšanās ātrums ir atkarīgs no izmantošanas apstākļiem.</p>.