Nekad nepiekāpjas. Uzņemot jums un jūsu dzīvei.

Attēlā redzams jaunais A klases automobilis, kas pārvietojas dzīvības pilnā apkārtnē.
Video materiālā ir parādītas jauno A klases automobiļu individualizācijas iespējas.
Skatīties vēlreiz

Nekad nepiekāpjas. Uzņemot jums un jūsu dzīvei.

Jaunie A klases automobiļi un MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sistēma paver plašākas iespējas. Tādēļ varat savam garastāvoklim pieskaņot ne tikai noskaņas apgaismojumu, bet arī kontrolaparātu paneļa un multivides sistēmas displeja rādījuma stilus. Pavisam individuāli un intuitīvi, piemēram, izmantojot stūres rata skārienkontroles pogas.