Vadītāja palīgsistēma un drošība

ATTENTION ASSIST

Vadītāja palīgsistēma un drošība

ATTENTION ASSIST

Modri uzrauga, vai vadītājs nav noguris.

Mercedes-AMG ATTENTION ASSIST savlaicīgi atgādina autovadītājam, ka uz brīdi jāpārtrauc braukšana.
Skatīties vēlreiz

Modri uzrauga, vai vadītājs nav noguris.

ATTENTION ASSIST var noteikt noguruma vai uzkrītošas neuzmanības pazīmes un norāda autovadītājam, kad uz brīdi pārtraukt braukšanu.

ATTENTION ASSIST var noteikt noguruma vai uzkrītošas neuzmanības pazīmes un norāda autovadītājam, kad uz brīdi pārtraukt braukšanu.

Vadītājs tiek vizuāli un akustiski brīdināts par iespējamo mikromiegu, tādējādi palielinot braukšanas drošību it īpaši garos ceļa posmos un nakts laikā.

ATTENTION ASSIST ir aktīvs ātruma diapazonā no 60 līdz 200 km/h, tā jutību var iestatīt kontrolaparātu paneļa izvēlnē “Assistance” (Palīgsistēmas), kur to var arī izslēgt.