Vadītāja atbalsts un drošība

ATTENTION ASSIST

Vadītāja atbalsts un drošība

ATTENTION ASSIST

Modri uzrauga, vai vadītājs nav noguris.

Mercedes-AMG rodstera ATTENTION ASSIST savlaicīgi atgādina autovadītājam, ka uz brīdi jāpārtrauc braukšana.
Skatīties vēlreiz

Modri uzrauga, vai vadītājs nav noguris.

ATTENTION ASSIST atpazīst tipiskas noguruma vai lielas neuzmanības pazīmes un aicina vadītāju paņemt pārtraukumu.

ATTENTION ASSIST atpazīst tipiskas noguruma vai lielas neuzmanības pazīmes un aicina vadītāju paņemt pārtraukumu.

Vadītājs tiek vizuāli un akustiski brīdināts par iespējamo mikromiegu, tādējādi palielinot braukšanas drošību it īpaši garos ceļa posmos un nakts laikā.

ATTENTION ASSIST ir aktīvs ātruma diapazonā no 60 līdz 200 km/h, tā jutību var iestatīt kontrolaparātu paneļa izvēlnē “Assistance” (Palīgsistēmas), kur to var arī izslēgt.