Nepārtraukta izaugsme.

Nepārtraukta izaugsme.

Skatīties vēlreiz

Izcilus sportistus jau var atpazīt pēc to stājas. Gan iekšēji, gan ārēji.