Aktīvais bremzēšanas asistents

Aktīvais bremzēšanas asistents var palīdzēt izvairīties no sadursmēm ar priekšā braucošiem transportlīdzekļiem un brauktuvi šķērsojošiem gājējiem un mīkstināt negadījuma sekas.

Aktīvais bremzēšanas asistents

Aktīvais bremzēšanas asistents var palīdzēt izvairīties no sadursmēm ar priekšā braucošiem transportlīdzekļiem un brauktuvi šķērsojošiem gājējiem un mīkstināt negadījuma sekas.

Mercedes-Benz Intelligent Drive: E klases kupeja ar aktīvo bremzēšanas asistentu

Pārāk maza distance starp transportlīdzekļiem un neuzmanība ir galvenie smagu negadījumu cēloņi. Aktīvais bremzēšanas asistents pasargā no negadījumiem dažādās situācijās. Sistēma darbojas šādi:

  • Distances brīdinājums un akustisks sadursmes brīdinājums.

Ja distances brīdinājuma ātruma diapazonā distance līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim vairākas sekundes ir mazāka par drošu distanci, daudzfunkciju displejā iedegas brīdinājuma simbols. Ja distance turpina strauji samazināties, noteiktā intervālā tiek atskaņots arī papildu akustisks brīdinājuma signāls.

  • Situācijai atbilstoša bremzētājspēka pastiprināšana.

Ja vadītājs reaģē un veic ārkārtas bremzēšanu, sistēma viņam palīdz ar situācijai atbilstošu bremzētājspēka pastiprināšanu. Tā vajadzības gadījumā papildus palielina bremzēšanas spiedienu, lai iespējami izvairītos no sadursmes.

  • Patstāvīgā bremzēšana.

Ja vadītājs nerīkojas, sistēma uzsāk patstāvīgo bremzēšanu. Tādējādi būtiski tiek samazināts braukšanas ātrums. Ja relatīvais braukšanas ātrums ir zems, ar šādu bremzēšanu var būt gana, lai izvairītos no sadursmes. Ja patstāvīgās bremzēšanas laikā vadītājs nospiež bremžu pedāli, ieslēdzas situācijai atbilstošas bremzētājspēka pastiprināšanas funkcija un, ja nepieciešams, pilnībā aptur automobili.

  • Patstāvīgā ārkārtas bremzēšana gājēju gadījumā.

Šīs ārkārtas bremzēšanas funkcijas mērķis ir izvairīties no sadursmēm ar gājējiem, kuri neuzmanīgi šķērso ceļu vai kurus vadītājs ceļa šķērsošanas laikā nepamana, vai mīkstināt negadījuma sekas. Ja radaru sensori atpazīst bīstamu situāciju, ārkārtas bremzēšana tiek veikta gandrīz vienlaikus ar vizuālo un akustisko brīdinājumu.