Vadītāja atbalsts un drošība

ATTENTION ASSIST

Vadītāja atbalsts un drošība

ATTENTION ASSIST

Modri uzrauga, vai vadītājs nav noguris.

Attēlā redzams ATTENTION ASSIST rādījums kontrolaparātu panelī.
Skatīties vēlreiz

Modri uzrauga, vai vadītājs nav noguris.

ATTENTION ASSIST sistēma spēj atpazīt tipiskas noguruma vai izteiktas neuzmanības pazīmes un signalizē, ja vadītājam ir nepieciešams pārtraukums.

ATTENTION ASSIST sistēma spēj atpazīt tipiskas noguruma vai izteiktas neuzmanības pazīmes un signalizē, ja vadītājam ir nepieciešams pārtraukums.

Šajā nolūkā sistēma pastāvīgi analizē vadītāja darbības un stūres rata kustības un brīdina vadītāju par draudošu mikromiegu ar akustisku un vizuālu signālu. Tādējādi tiek uzlabota drošība, it īpaši ilgos braucienos un braucienos nakts laikā.

ATTENTION ASSIST sistēma darbojas ātruma diapazonā no 60 līdz 200 km/h, un kontrolpults displejā izvēlnē “Assistance” ir iespējams iestatīt sistēmas jutību, kā arī izslēgt to.