Vadītāja atbalsts un drošība

Ceļa zīmju asistents

Vadītāja atbalsts un drošība

Ceļa zīmju asistents

Attēlā paskaidrots, kā darbojas ceļa zīmju asistents, kas spēj atpazīt un attēlot braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes.
Skatīties vēlreiz
Attēlā paskaidrots, kā darbojas ceļa zīmju asistents, kas spēj atpazīt un attēlot iebraukšanas aizlieguma, apdzīšanas aizlieguma, kā arī atceļošās ceļa zīmes.
Skatīties vēlreiz

Atpazīst to, kas ir atļauts.

Ceļa zīmju asistents spēj atpazīt un attēlot braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes, iebraukšanas aizlieguma, apdzīšanas aizlieguma, kā arī atceļošās ceļa zīmes.

Atpazīst to, kas ir atļauts.

Ceļa zīmju asistents spēj atpazīt un attēlot braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes, iebraukšanas aizlieguma, apdzīšanas aizlieguma, kā arī atceļošās ceļa zīmes.

Tādējādi tiek veicināts tas, ka vadītājs ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kā arī tiek uzlabota satiksmes vispārējā drošība. Jo īpaši šī funkcija ir noderīga, braucot garus, monotonus maršrutus ar mainīgu satiksmes informāciju, šķērsojot remontdarbu vietas, kā arī pārvietojoties pa svešu pilsētu.

Pieejams tikai kā daļa no COMAND Online.

Ceļa zīmju asistents un atsevišķas funkcijas atsevišķās valstīs var nebūt pieejamas. Optisks un vizuāls brīdinājums pirms iebraukšanas pretēji atbilstošai aizlieguma zīmei, pagaidām ir pieejams tikai Vācijā.