Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojuma funkciju

Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojuma funkciju

Ievērot distanci. Nodrošināt līderību.

Attēlā vizualizēta E klases universāļa aktīvā bremzēšanas asistenta ar krustojumu funkciju darbība.
Skatīties vēlreiz

Ievērot distanci. Nodrošināt līderību.

Sistēma spēj brīdināt, kad ir konstatēts negadījuma risks, atbalstīt ārkārtas bremzēšanas gadījumā un ārkārtas situācijā automātiski bremzēt.

Sistēma spēj brīdināt, kad ir konstatēts negadījuma risks, atbalstīt ārkārtas bremzēšanas gadījumā un ārkārtas situācijā automātiski bremzēt.

Radiatora režģī iebūvēts radara sensors un aiz priekšējā stikla uzstādīta stereo kamera nemitīgi uzrauga attālumu līdz priekšā braucošiem un ceļu šķērsojošiem automobiļiem, stāvošiem objektiem un gājējiem automobiļa tuvumā.

Balstoties uz šiem datiem, aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojumu funkciju var palīdzēt novērst sadursmes vai mīkstināt to sekas.

Funkciju pārskats:

  • Distances un sadursmes brīdinājums.

Ja distance ir pārāk maza, sistēma vizuāli brīdina ar brīdinājuma lampiņu daudzfunkciju displejā. Ja distance turpina strauji samazināties un rodas sadursmes draudi, papildus tiek atskaņots brīdinošs skaņas signāls.

  • Situācijai atbilstoša bremzētājspēka pastiprināšana.

Ja draudošas sadursmes gadījumā vadītājs stipri nospiež bremžu pedāli, situācijai atbilstoša bremzētājspēka pastiprināšana vajadzības gadījumā automātiski palielina bremzēšanas spiedienu līdz nepieciešamajam.

  • Patstāvīgā bremzēšana.

Ja vadītājs, ignorējot vizuālos un akustiskos signālus, neveic bremzēšanu vai izvairīšanās manevrus, sistēma automātiski uzsāk patstāvīgu bremzēšanu. Tādējādi var novērst sadursmi, ja iespējams, vai mīkstināt sadursmes sekas.

  • Sastrēguma beigu ārkārtas bremzēšanas funkcija.

Sasniedzot sastrēguma beigas, ja sistēma neatrod izvairīšanās iespējas, sastrēguma beigu ārkārtas bremzēšanas funkcija var automātiski samazināt ātrumu. Tādējādi var novērst sadursmi vai vismaz mīkstināt tās sekas.

Pieejama tikai kā braukšanas asistēšanas paketes vai braukšanas asistēšanas paketes Plus sastāvdaļa.