Vadītāja atbalsts un drošība

PRE-SAFE® sānu impulss

Vadītāja atbalsts un drošība

PRE-SAFE® sānu impulss

Drošs paliek drošs.

Attēlā redzami divi automobiļi, kas šķērso krustojumu.
Skatīties vēlreiz

Drošs paliek drošs.

PRE-SAFE® sānu impulss braucējus priekšējos sēdekļos var sagatavot sāna sadursmei, tādējādi samazinot savainojumu risku.

PRE-SAFE® sānu impulss braucējus priekšējos sēdekļos var sagatavot sāna sadursmei, tādējādi samazinot savainojumu risku.

Sistēma izmanto sēdekļa atzveltņu sānu vaigos iebūvētās gaisa kameras. Ja automobiļa sensori ziņo par neizbēgamu sānu sadursmi, tās sekundes simtdaļu laikā tiek piepūstas, pasažieri viegli pastumjot uz sānu. Tādējādi palielinās pasažiera attālums līdz durvīm, un sekojošā sadursme ar durvju apšuvumu tiek mīkstināta.

Pieejama tikai kā braukšanas asistēšanas paketes Plus sastāvdaļa.