Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojumu funkciju

Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojumu funkciju

Attēlā vizualizēta E klases sedana aktīvā bremzēšanas asistenta ar krustojumu funkciju darbība.
Skatīties vēlreiz

Sistēma spēj brīdināt, kad ir konstatēts negadījuma risks, atbalstīt ārkārtas bremzēšanas gadījumā un ārkārtas situācijā automātiski bremzēt. Tas spēj konstatēt lēnāk braucošus, piestājošus un stāvošus transportlīdzekļus, kā arī šķērsvirziena satiksmi krustojumos, transportlīdzekļus sastrēgumu beigās un gājējus bīstamības zonā.

Pieejama tikai kā braukšanas asistēšanas paketes vai braukšanas asistēšanas paketes Plus sastāvdaļa.