Vadītāja atbalsts un drošība

PRE-SAFE® sānu impulss

Vadītāja atbalsts un drošība

PRE-SAFE® sānu impulss

Attēlā redzami divi automobiļi, kas krustojumā brauc viens otram virsū.
Skatīties vēlreiz

PRE-SAFE® sānu impulss ir jauns un vienreizējs: sistēma braucējus priekšējos sēdekļos var sagatavot sāna sadursmei, tādējādi samazinot savainojumu risku.

Pieejama tikai kā braukšanas asistenta paketes Plus sastāvdaļa.