Drošība.

Astoņiem pasažieriem. Un sekojošām paaudzēm.