Vadītāja atbalsts un drošība

Ceļa zīmju asistents

Vadītāja atbalsts un drošība

Ceļa zīmju asistents

Atpazīst to, kas ir atļauts.

Attēlā redzams ceļa zīmju asistenta rādījums Mercedes-Benz GLE kupejas kontrolaparātu panelī.
Skatīties vēlreiz
Attēlā redzams ceļa zīmju asistenta rādījums Mercedes-Benz GLE kupejas kontrolaparātu panelī iebraukšanas aizlieguma gadījumā.
Skatīties vēlreiz

Atpazīst to, kas ir atļauts.

Ceļa zīmju asistents spēj atpazīt un attēlot braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes, iebraukšanas aizlieguma, apdzīšanas aizlieguma, kā arī atceļošās ceļa zīmes.

Ceļa zīmju asistents spēj atpazīt un attēlot braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes, iebraukšanas aizlieguma, apdzīšanas aizlieguma, kā arī atceļošās ceļa zīmes.

Tādējādi tiek veicināts tas, ka vadītājs ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kā arī tiek uzlabota satiksmes vispārējā drošība. Jo īpaši šī funkcija ir noderīga, braucot garus, monotonus maršrutus ar mainīgu satiksmes regulējumu, šķērsojot remontdarbu vietas, kā arī pārvietojoties pa svešu pilsētu.

Ceļa zīmju asistents un atsevišķas funkcijas atsevišķās valstīs var nebūt pieejamas. Optisks un vizuāls brīdinājums, iebraucot pretēji atbilstošās zīmes brīdinājumam, pagaidām ir pieejams tikai Vācijā.