Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais joslas noturēšanas asistents

Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais joslas noturēšanas asistents

Droša palikšana joslā.

Attēlā redzams aktīvā joslas noturēšanas asistenta rādījums GLE SUV kontrolaparātu panelī.
Skatīties vēlreiz

Droša palikšana joslā.

Aktīvais joslas noturēšanas asistents spēj konstatēt neapzinātu izbraukšanu no braukšanas joslas, brīdināt autovadītāju un aktīvi virzīt automobili atpakaļ joslā.

Aktīvais joslas noturēšanas asistents spēj konstatēt neapzinātu izbraukšanu no braukšanas joslas, brīdināt autovadītāju un aktīvi virzīt automobili atpakaļ joslā.

Aktīvais joslas noturēšanas asistents veic bremzēšanu, ja tiek neapzināti šķērsotas nepārtrauktās līnijas. Pārtrauktās līnijas gadījumā to veic tikai tad, ja radaru sensori blakusjoslā reģistrē sadursmes risku.

Sistēma darbojas ātruma diapazonā no 60 līdz 200 km/h, un kontrolaparātu panelī to var ieslēgt un izslēgt, kā arī iestatīt tās jutīgumu.

Pieejams tikai kā braukšanas asistenta paketes plus sastāvdaļa.