Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais neredzamās zonas asistents

Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais neredzamās zonas asistents

Konstatē risku un ar bremzēšanu to novērš.

GLE SUV aktīvais neredzamās zonas asistents pārrauga sānu zonu automobiļa aizmugurē.
Skatīties vēlreiz

Konstatē risku un ar bremzēšanu to novērš.

Aktīvais neredzamās zonas asistents padara pamanāmu vienu no lielākajiem bīstamības avotiem ceļu satiksmē – transportlīdzekļus neredzamajās zonās.

Aktīvais neredzamās zonas asistents padara pamanāmu vienu no lielākajiem bīstamības avotiem ceļu satiksmē – transportlīdzekļus neredzamajās zonās.

Tas spēj, piemēram, joslas maiņas gadījumā brīdināt vadītāju un ar vienpusēju bremzēšanu palīdzēt nepieļaut draudošu sadursmi.

Aktīvā neredzamās zonas asistenta radaru sensori kontrolē slikti redzamo zonu blakus automobilim un aiz tā. Tiklīdz neredzamajās zonās tiek reģistrēts kāds cits satiksmes dalībnieks, attiecīgajā ārējā spogulī iedegas sarkans trijstūris. Ja vadītājs nepamana šo norādi un ieslēdz virzienrādi, brīdinājuma lampiņa sāk mirgot, un tiek atskaņots arī akustisks brīdinājums. Ja par spīti tam vadītājs grasās mainīt joslu, sistēma var vadītāju vēlreiz haptiski brīdināt ar jūtamām trajektoriju koriģējošām bremzēšanas darbībām un, nesekojot reakcijai, aktīvi palīdzēt automobili manevrēt ārā no bīstamās zonas.

Aktīvais neredzamās zonas asistents ir gatavs darbam, ja braukšanas ātrums ir vismaz 30 km/h. Trajektoriju koriģējoša bremzēšana ir pieejama ātruma diapazonā no 30 līdz 200 km/h.

Pieejams tikai kā braukšanas asistenta paketes plus sastāvdaļa.