Vadītāja atbalsts un drošība

Ceļa zīmju asistents

Vadītāja atbalsts un drošība

Ceļa zīmju asistents

Ceļa zīmju asistents rāda atpazīto atļauto maksimālo ātrumu ar atbilstošo ceļa zīmi kontrolaparātu panelī.
Skatīties vēlreiz
Ceļa zīmju asistents iebraukšanas aizlieguma gadījumā GLE SUV kontrolaparātu panelī rāda atbilstošo ceļa zīmi.
Skatīties vēlreiz

Atpazīst to, kas ir atļauts.

Ceļa zīmju asistents spēj atpazīt un attēlot braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes, iebraukšanas aizlieguma, apdzīšanas aizlieguma, kā arī atceļošās ceļa zīmes.

Atpazīst to, kas ir atļauts.

Ceļa zīmju asistents spēj atpazīt un attēlot braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes, iebraukšanas aizlieguma, apdzīšanas aizlieguma, kā arī atceļošās ceļa zīmes.

Tādējādi tiek veicināts tas, ka vadītājs ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kā arī tiek uzlabota satiksmes vispārējā drošība. Jo īpaši šī funkcija ir noderīga, braucot garus, monotonus maršrutus ar mainīgu satiksmes regulējumu, šķērsojot remontdarbu vietas, kā arī pārvietojoties pa svešu pilsētu.

Pieejams tikai kā paketes sastāvdaļa.

Ceļa zīmju asistents un atsevišķas funkcijas atsevišķās valstīs var nebūt pieejamas. Optisks un vizuāls brīdinājums par nepareizu iebraukšanu, ja ir uzstādītas attiecīgas zīmes, pagaidām ir pieejams tikai Vācijā.