Vadītāja atbalsts un drošība

aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojumu funkciju

Vadītāja atbalsts un drošība

aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojumu funkciju

Ievērot distanci. Nodrošināt līderību.

Attēlā redzams aktīvais GLS bremzēšanas asistents ar krustojumu funkciju.
Skatīties vēlreiz

Ievērot distanci. Nodrošināt līderību.

Kad sistēma nosaka sadursmes risku ar automobili vai gājēju, tā var samazināt uzbraukšanas un krustojuma negadījumu risku.

Kad sistēma nosaka sadursmes risku ar automobili vai gājēju, tā var samazināt uzbraukšanas un krustojuma negadījumu risku.

Automobiļa apkārtni automobiļa priekšā pastāvīgi uzrauga un izvērtē radaru sensori un stereo kamera. Turklāt aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojumu funkciju uztver ne tikai priekšā braucošo transportlīdzekli, bet arī šķērsām braucošus transportlīdzekļus un gājējus, ja paša automobiļa ātrums nepārsniedz 72 km/h.

Atsevišķo funkciju apraksts:

  • Brīdinājums, konstatējot sadursmes risku.

Kad tiek noteikts sadursmes risks, sistēma sniedz optisku brīdinājumu kontrolaparātu panelī, kā arī skaņas brīdinājumu.

  • Situācijai atbilstīgs bremzēšanas atbalsts.

Ja vadītājs, konstatējot negadījuma risku, nospiež bremžu pedāli, aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojuma funkciju atbilstoši situācijai papildus palielina bremzēšanas spiedienu, lai ideālā gadījumā novērstu sadursmi.

  • Patstāvīgā bremzēšana.

Ja vadītājs nereaģē, sistēma, autonomi bremzējot, var to papildus arī haptiski brīdināt un vienlaikus samazināt braukšanas ātrumu.

  • Patstāvīga pilnā bremzēšana.

Ja vadītājs joprojām nereaģē, aktīvais bremzēšanas asistents veic patstāvīgu pilno bremzēšanu, lai novērstu negadījumu vai būtiski samazinātu sadursmes smagumu. Ja draud sadursme ar gājēju, atkarībā no situācijas sistēma papildus brīdinājumam var uzreiz veikt patstāvīgo bremzēšanu.

Pieejama tikai kā braukšanas asistēšanas paketes sastāvdaļa.