Vadītāja atbalsts un drošība

DISTRONIC distances pilots ar stūrēšanas pilotu

Vadītāja atbalsts un drošība

DISTRONIC distances pilots ar stūrēšanas pilotu

Ievēro distanci – paliek joslā.

Attēlota GLS vizualizācija ar integrēto joslā noturēšanas asistentu un distances pilotu DISTRONIC ar stūrēšanas pilotu.

Ievēro distanci – paliek joslā.

Inovatīvā braukšanas palīgsistēma atbalsta vadītāju, palīdzot ieturēt drošu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim un palikt joslas vidū.

Inovatīvā braukšanas palīgsistēma atbalsta vadītāju, palīdzot ieturēt drošu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim un palikt joslas vidū.

It īpaši garos ceļa posmos un sastrēguma gadījumos sistēma piedāvā komfortablu atslodzi. Ja nepieciešams, radara vadītā sistēma automātiski samazinās ātrumu un palielinās to līdz vēlamajam braukšanas ātrumam, tiklīdz tas atkal būs iespējams. Tādējādi tiek samazināts uzbraukšanas negadījumu risks.

DISTRONIC distances pilota ar stūrēšanas pilotu priekšrocības:

Attēlā redzama GLS vizualizācija ar distances pilotu DISTRONIC ar stūrēšanas pilotu.
Skatīties vēlreiz

DISTRONIC distances pilota ar stūrēšanas pilotu priekšrocības:

  • Pavisam mierīga palikšana savā joslā.

Stūrēšanas pilota sniegtās palīdzības pamatā ir stereo kameras noteiktais braukšanas joslas marķējums, kam jābūt labi redzamam abās braukšanas joslas pusēs. Ja automobilis brauc sastrēgumā lēnāk par 60 km/h, sistēma ņem vērā arī priekšā braucošo automobili, it īpaši tad, ja braukšanas josla nav marķēta vai marķējumi ir neskaidri.

  • Gudra noņemto roku noteikšana.

Ja vadītājs noņem rokas no stūres rata, brīdinājums tiek aktivizēts un stūrēšanas asistents tiek deaktivizēts tikai tad, ja to pieprasa situācija. Tādējādi iespējama lēna braukšana sastrēgumā, neturot rokas uz stūres rata.

  • Dinamika pēc vēlēšanās.

Atlasītā braukšanas programma ietekmē arī automātiskās distances regulēšanas īpašības.

  • Braucot pa autostrādi domā līdzi.

Sistēma var liegt veikt neatļautu apdzīšanu pa labo pusi uz automaģistrālēm vai līdzvērtīgiem autoceļiem, piemēram, kad beidzas sastrēgums vai notiek braukšana kolonnā.

  • Brīdina par bīstamu situāciju.

Automātiskā bremzēšana tiek veikta, samazinot ātrumu par 5 m/s2. Ja sistēma nosaka, ka jābremzē straujāk, atskan brīdinošs skaņas signāls un aparatūras displejā iedegas brīdinājuma simbols. Abi elementi norāda vadītājam, ka jānospiež bremžu pedālis. Nepieciešamības gadījumā tiek aktivizēts aktīvais bremzēšanas asistents.

DISTRONIC distances pilots darbojas, ja braukšanas ātrums ir no 0 līdz 200 km/h. Stereo kameras īpašību dēļ sistēma ierobežoti darbojas pretgaismas, miglas, nakts, lietus un sniega apstākļos.

Pieejama tikai kā braukšanas asistēšanas paketes sastāvdaļa.