Vadītāja atbalsts un drošība

Ceļa zīmju asistents

Vadītāja atbalsts un drošība

Ceļa zīmju asistents

Atpazīst to, kas ir atļauts.

Attēlā redzams ceļa zīmju asistents GLS kontrolaparātu panelī.
Skatīties vēlreiz

Atpazīst to, kas ir atļauts.

Sistēma var noteikt un attēlot braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes, iebraukšanas aizlieguma, apdzīšanas aizlieguma, kā arī atcelšanas ceļa zīmes. Ja braucat pa ceļu pretēji noteiktajam braukšanas virzienam, pārkāpjot satiksmes noteikumus, un ir uzstādīta attiecīgā ceļa zīme, sistēma brīdina vizuāli un akustiski.

Ceļa zīmju asistents un atsevišķas funkcijas atsevišķās valstīs var nebūt pieejamas. Optisks un vizuāls brīdinājums, iebraucot vietā, kur attiecīga zīme aizliedz iebraukšanu, pagaidām ir pieejams tikai Vācijā.

Aprīkojums pieejams tikai kopā ar COMAND Online sistēmu.