Specifikācijas.

Svarīgākie dati un fakti par jauno GLS.