Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojuma funkciju

Vadītāja atbalsts un drošība

Aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojuma funkciju

Ievērot distanci. Nodrošināt līderību.

Attēlā uzskatāmi demonstrēts, kā darbojas SL rodstera aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojuma funkciju.
Skatīties vēlreiz
Attēlā uzskatāmi demonstrēts, kā darbojas SL rodstera aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojuma funkciju.

Ievērot distanci. Nodrošināt līderību.

Sistēma atpazīst potenciālu risku uzbraukt citam automobilim vai gājējam, vai izraisīt nelaimes gadījumu krustojumā, un var samazināt šādu iespējamību.

Sistēma atpazīst potenciālu risku uzbraukt citam automobilim vai gājējam, vai izraisīt nelaimes gadījumu krustojumā, un var samazināt šādu iespējamību.

Ar radara sensoriem un stereokameru regulāri tiek fiksēta un novērtēta apkārtnes situācija automobiļa priekšā. Turklāt aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojumu funkciju ņem vērā ne tikai priekšābraucošo automobili, bet arī ceļu šķērsojošos automobiļus, kas brauc ar ātrumu līdz 72 km/h, kā arī kājāmgājējus.

Funkcijas:

  • Brīdinājums par sadursmes iespējamību.

Konstatējot riskantu situāciju, kontrolaparātu panelī iedegas brīdinājuma signāls un atskan skaņas signāls.

  • Bremzētājspēka pastiprināšana atbilstoši situācijai.

Ja bīstamā situācijā vadītājs nospiež bremzes, aktīvais bremzēšanas asistents ar krustojumu funkciju pēc vajadzības palielina bremzēšanas spiedienu, lai ideālā gadījumā novērstu sadursmi.

  • Patstāvīgā bremzēšana.

Ja vadītājs nereaģē, sistēma, autonomi bremzējot, var to papildus arī haptiski brīdināt un vienlaikus samazināt braukšanas ātrumu.

  • Autonoma pilnā bremzēšana.

Ja vadītājs joprojām nereaģē, aktīvais bremzēšanas asistents aktivizē pilno bremzēšanu, lai novērstu avāriju vai samazinātu sadursmes smaguma pakāpi. Atkarībā no situācijas, ja sistēma atpazīst gājēju, papildus brīdinājumam sistēma autonomo bremzēšana var aktivizēt arī nekavējoties.

Pieejama tikai kā braukšanas asistēšanas paketes Plus sastāvdaļa.