WLTP.

Reālistiskāks patēriņš lielākai caurskatāmībai.

Būtiskākie jauninājumi


WLTP - jaunā patēriņa un atgāzu testēšanas metode.

Sākot ar 2017. gada 1. septembri, ar WLTP tiek ieviesta jauna patēriņa un atgāzu testēšanas metode, kas iegūst reālajai ikdienas braukšanai pietuvinātākus rādītājus nekā līdzšinējā NEDC. Jaunā cikla dēļ izmērītās vērtības parasti ir lielākas.

Būtiskākie jauninājumi


WLTP - jaunā patēriņa un atgāzu testēšanas metode.

Sākot ar 2017. gada 1. septembri, ar WLTP tiek ieviesta jauna patēriņa un atgāzu testēšanas metode, kas iegūst reālajai ikdienas braukšanai pietuvinātākus rādītājus nekā līdzšinējā NEDC. Jaunā cikla dēļ izmērītās vērtības parasti ir lielākas.

WLTP sniedz precīzākas vērtības.

Attēlā redzams S klases sedans uz pārbaudes stenda: trīs dažādos braukšanas ciklos tiek noteiktas transportlīdzeklim specifiskas patēriņa vērtības.

WLTP sniedz precīzākas vērtības.

Klienti gūst labumu no WLTP, jo šī procedūra sniedz reālistiskāku salīdzinājuma mērogu dažādu transportlīdzekļu modeļu patēriņa un emisiju vērtībām.

Klienti gūst labumu no WLTP, jo šī procedūra sniedz reālistiskāku salīdzinājuma mērogu dažādu transportlīdzekļu modeļu patēriņa un emisiju vērtībām.

Tā kā WLTP tiek ņemts vērā individuālais transportlīdzekļu aprīkojums, vērtības ir precīzākas nekā NEDC - it kā transportlīdzeklim specifiski. Tādējādi WLTP patēriņa vērtības lielākajā daļā gadījumu ir lielākas, bet reālistiskākas. Līdzšinējā ikdienas patēriņā tas neko nemaina. Saglabājas iespēja salīdzināt dažādus ražotājus un modeļus. Mercedes-Benz atbalsta gan šo jauno laboratorijas testu (WLTP), gan mērījumus uz ceļa (RDE).

WLTP ieviešana


WLTP visām ES valstīm.

WLTP ieviešana


WLTP visām ES valstīm.

WLTP būs obligāts visām ES dalībvalstīm, pārējās valstīs ieviešana notiks vēlāk.

WLTP patēriņa un emisiju cikls ir spēkā ar 2017. gada septembri no jauna sertificējamiem transportlīdzekļiem un ar 2018. gada septembri – visiem no jauna reģistrējamiem transportlīdzekļiem. WLTP būs obligāts visām ES dalībvalstīm, pārējās valstīs ieviešana notiks vēlāk. Ar 2017. gada septembri WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) pakāpeniski aizvieto NEDC (Eiropas Jauno braukšanas ciklu) un nodrošina lielāku caurskatāmību.

  • Ar 2017. gada septembri

   Ar 2017. gada septembri

   Visi saistībā ar emisijām no jauna sertificējamie transportlīdzekļu modeļi (vieglie automobiļi) tiek pārbaudīti saskaņā ar WLTP. Paralēli šiem transportlīdzekļiem arī turpmāk tiek noteikta NEDC patēriņa vērtība un arī turpmāk kā obligātais rādījums norādīts pārdošanas dokumentos, kā arī visās pārējās publikācijās.

   Jaunajiem modeļiem, veicot testu uz ceļa, resp., testu emisiju noteikšanai reālos braukšanas apstākļos (Real-Driving-Emission-Test (RDE)), papildus tiek pārbaudīts, vai netiek pārsniegtas Euro 6 robežvērtības slāpekļa oksīdam un daļiņu skaitam, ņemot vērā atbilstības faktorus.

  • Ar 2018. gada septembri

   Ar 2018. gada septembri

   Viss transportlīdzekļa portfelis ir sertificēts saskaņā ar WLTP. Jaunās WLTP vērtības tiek aprēķinātas katram transportlīdzeklim individuāli un norādītas pārdošanas dokumentos, kā arī visās pārējās publikācijās. Modeļiem, kas tiek izņemti no ražošanas, tiek norādīts NEDC patēriņš.

   Paralēli WLTP visiem no jauna reģistrētajiem transportlīdzekļiem ir apliecinājums, ka tie RDE testa ietvaros nepārsniedz Euro 6 robežvērtības attiecībā uz izmesto daļiņu skaitu, ņemot vērā atbilstības faktoru.

  • Ar 2019. gada septembri

   Ar 2019. gada septembri

   Visiem no jauna reģistrētiem transportlīdzekļiem RDE testa ietvaros tiek pārbaudīts, vai netiek pārsniegtas Euro 6 robežvērtības slāpekļa oksīdam, ņemot vērā atbilstības faktoru.

  • 2020. gada beigas

   2020. gada beigas

   Līdz 2020. gada beigām visiem transportlīdzekļiem tiks noteiktas gan WLTP, gan NEDC vērtības. Šīs vērtības, sākot ar attiecīgo transportlīdzekļa sertifikāciju, paralēli atrodamas transportlīdzekļa dokumentos. Ar 2021. gadu noteiktās WLTP mērījumu vērtības būs vienīgās patēriņa un emisiju vērtības visiem vieglajiem automobiļiem. Uz lietotiem transportlīdzekļiem šī pāreja neattiecas, tie arī turpmāk saglabās sertificētās NEDC vērtības, ja vien pirmā reģistrācija ir veikta pirms 2017. gada 31. augusta.

  Bieži uzdoti jautājumi


  Vēl jautājumi?

  Atrodiet atbildes uz jautājumiem saistībā ar WLTP.

  Bieži uzdoti jautājumi


  Vēl jautājumi?

  Atrodiet atbildes uz jautājumiem saistībā ar WLTP.

  Mercedes-Benz sniedz atbildes uz jautājumiem saistībā ar WLTP: kas mainās un ko tas nozīmē jums kā klientam?
   • Kas ir WLTP?

    Kas ir WLTP?

    WLTP ir vieglajiem automobiļiem paredzēta pasaules mēroga testa procedūra (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure) automobiļa degvielas patēriņa un atgāzu vērtību mērīšanai uz veltņu stenda. Kopš 2017. gada 1. septembra WLTP tiek ieviesta pakāpeniski un aizvieto iepriekšējo pārbaudes procedūru NEDC. WLTP, pateicoties tās dinamiskajai orientācijai, ir ievērojami tuvāka faktiskajiem braukšanas apstākļiem nekā līdz šim.

    WLTP raksturīgs ievērojami lielāks paātrinājums, kā arī būtiski dinamiskāks braukšanas profils. Maksimālais ātrums palielināts līdz 131 km/h, vidējais ātrums palielinās līdz 47 km/h.

    Braukšanas laiks pagarinās par 10 minūtēm, uz stenda izpildītā automaģistrāles brauciena daļa palielinās, vienlaikus tiek samazināts dīkstāves laiks. Braukšanas posms tiek divkāršots līdz 23 kilometriem. Pārslēgšanas punkti tiek aprēķināti iepriekš un ir specifiski automobilim, kā arī transmisijai.

    Viss speciālaprīkojums, kas ietekmē automobiļa aerodinamiku, rites pretestību vai automobiļa masu, turpmāk novērtējumā tiks ņemts vērā. Tāpat arī komforta funkciju strāvas patēriņš izraisa CO2 vērtības paaugstinājumu. Pirmajā WLTP pakāpē netiek ņemts vērā tikai gaisa kondicionieris.

    Ar WLTP tiek ieviests visā pasaulē saistošs standarts. ES valstis šajā jomā iet pa priekšu. Tas palīdz salīdzināt dažādu ražotāju automobiļu degvielas patēriņu un kaitīgo vielu emisijas. Turklāt, pateicoties standartiem, iestādes var pārbaudīt ar likumu noteikto atgāzu robežvērtības – sākot ar ogļūdeņradi (HC), oglekļa monoksīdu (CO), slāpekļa oksīdu (NOx) līdz pat daļiņām.

   • Kas ir WLTC?

    Kas ir WLTC?

    WLTP braukšanas ciklus dēvē par WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (vieglajiem automobiļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls). Dažādiem automobiļu tipiem WLTP izveidoti trīs atšķirīgi braukšanas cikli, kas ņem vērā īpatmasu. Lielākā daļa ES reģistrēto vieglo automobiļu, kuru īpatsvars ir lielāks par 34 kW/t (46 ZS/t), tiek ierindoti WLTC 3. klasē.

    3. klases automobiļu testa ciklu veido četras daļas – Low, Medium, High, Extra High. Tās simulē automobiļa darbību pilsētā un ārpus pilsētas, kā arī uz ātrgaitas ceļiem un automaģistrālēm.

   • Kas ir NEDC?

    Kas ir NEDC?

    NEDC (Eiropas Jaunais braukšanas cikls) ir pašlaik spēkā esošais vieglo automobiļu pārbaudes cikls. Pirmais Eiropas braukšanas cikls stājās spēkā 1970. gadā ar mērķi klientam nodrošināt ražotājus aptverošus salīdzināmus un reproducējamus rādītājus. 1992. gadā tas tika attiecināts arī uz pilsētas satiksmi.

    NEDC vidējais temps 34 km/h ir mazs, tāpat arī paātrinājuma parametrs un maksimālais braukšanas ātrums 120 km/h. Cikla mērīšanas kritēriji vairs neatbilst aktuālajam vidējam dažādu ceļa posmu sadalījumam.

    Mērījumā netiek ņemts vērā papildaprīkojuma un komforta funkciju, piemēram, gaisa kondicioniera, radio vai sēdekļu apsildes, enerģijas patēriņš. Klāt nāk tehnoloģiskie parametri, kas veicina nobīdes. Startstopa tehnoloģijai procedūrā NEDC ir relatīvi liela ietekme, jo NEDC ir relatīvi liels dīkstāves laika īpatsvars.

    Automobiļiem ar mehānisko pārnesumkārbu, nosakot pārslēgšanās laikus, netiek ņemti vērā automobilim specifiskie parametri. Salīdzinājumā ar reālo darbību tas var izraisīt lielas patēriņa nobīdes. Nepārtrauktās tehniskās attīstības dēļ NEDC procedūra vairs nav laikmetīga un ir novecojusi.

   • Kas ir RDE?

    Kas ir RDE?

    RDE ir emisijas reālos braukšanas apstākļos (Real Driving Emissions), un šis tests tiek veikts, lai noteiktu kaitīgo vielu emisijas uz ceļa. Tas apraksta reālos apstākļos uz ceļa veikto automobiļa emisiju pārbaudes rezultātus. Līdz šim atgāzu mērījumi tipa apstiprināšanai tika veikti tikai uz pārbaudes stendiem. Kopš 2016. gada marta emisijas noteiktos ietvaros jāmēra arī reālā braukšanas režīmā.

    Ar PEMS ierīci (Portable Emissions Measurement System) tiek mērītas slāpekļa oksīda (NOx), kā arī oglekļa monoksīda emisijas (CO). Vēlāk tiek noteiktas arī daļiņu emisijas. Nepastāv nekāds noteikts cikls, braukšana un mērīšana notiek reālos ikdienas apstākļos, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Automobiļi aptuveni no 90 līdz 120 minūtēm brauc pa publiskas lietošanas ceļiem, attiecīgi pa trešdaļai pa apdzīvotām vietām, ārpus apdzīvotām vietām un pa automaģistrāli.

    Pilsētā paredzētais vidējais ātrums ir no 15 līdz 30 km/h, uz automaģistrāles ātrumam jābūt no 90 līdz vismaz 110, bet ne lielākam par 145 km/h. Ārējai temperatūrai jābūt no 0 līdz 30 °C, gaisa kondicionierim jābūt ieslēgtam. Testa braucienu nedrīkst veikt augstāk par 700 metriem virs jūras līmeņa un ar tikai 100 metru augstuma starpību.

    Sākot ar 2017. gada septembri RDE testos uz ceļa jāievēro Euro 6 kaitīgo vielu robežvērtības. Tas pirmkārt attiecas uz jauniem sertificējamiem tipiem ar 2017. gada 1. septembri uz visiem tipiem – vēlākais ar 2019. gada 1. septembri.

    RDE rezultātu pieprasīšana

    Mercedes-Benz automobiļu RDE rezultātus, ko nosaka Mercedes-Benz kā ražotājs, kā arī neatkarīgi valsts tehniskie dienesti, var pieprasīt, izmantojot kontaktveidlapu un norādot attiecīgā Mercedes-Benz automobiļa PEMS-Test-Family datus.

    Automobiļa PEMS-Test-Family numurs pieejams Eiropas Automobiļu ražotāju asociācijas mājaslapā (ACEA).

   • WLTP un NEDC salīdzinājums: kas mainās?

    WLTP un NEDC salīdzinājums: kas mainās?

    Pretēji NEDC braukšanas ciklam WLTP braukšanas cikls ir par desmit minūtēm garāks ar tikai 13 procentu dīkstāves laiku. Kopējais cikla garums ir 23,5 kilometri – tātad vairāk nekā divas reizes garāks nekā NEDC ar 11 kilometriem. Tajā ir lielāks vidējais ātrums līdz 131 km/h, automobilis tiek pakļauts lielākām tempa svārstībām un noteikti būtiski striktāki testēšanas nosacījumi.

    Turklāt tiek testēts ne tikai kāda modeļa bāzes variants, bet tiek ņemts vērā arī papildaprīkojums un speciālais aprīkojums. Pārslēgšanas punkti tiek aprēķināti iepriekš un ir specifiski automobilim, kā arī transmisijai. Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbu iegūst priekšrocības no šī specifiskās aprēķinu metodes salīdzinājumā ar fiksētiem pārslēgšanās punktiem NEDC procedūrā.

   • Kas mainās man kā klientam?

    Kas mainās man kā klientam?

    WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) nodrošina lielāku caurskatāmību attiecībā uz degvielas patēriņu. Klienti gūst labumu no WLTP, jo šī procedūra sniedz reālistiskāku salīdzinājuma mērogu dažādu automobiļu modeļu patēriņa un emisiju vērtībām.

    Citu robežnoteikumu dēļ mainās arī CO2 un patēriņa vērtības: tehniski identiskam automobilim WLTP procedūrā procesa nosacījumu dēļ ir skaitliski lielāka CO2 un patēriņa vērtība nekā NEDC (Eiropas Jaunā braukšanas cikla) procedūrā. Tas notiek, jo jaunajā ciklā tiek ņemts vērā speciālaprīkojums un krasāki robežnoteikumi.

    Turpmāk, izvēloties speciālaprīkojumu, klienti varēs precīzāk nekā līdz šim aprēķināt sava automobiļa modeļa CO2 emisijas. Lai nodrošinātu skaidrību un maksimālu caurskatāmību, Mercedes-Benz aktīvi sekos WLTP ieviešanas fāzēm un mērķtiecīgi informēs klientus.

    Tas ietvers arī jauna veida informāciju, kas balstīta uz aprīkojuma specifikāciju: no modeļa ar mazāko enerģijas pieprasījumu līdz versijai ar augstāko enerģijas pieprasījumu. Skaitliski šis diapazons sniegsies no “WLTP Low” (minimāls speciālaprīkojums) līdz “WLTP High” (maksimāls speciālaprīkojums).