Dinamisks braukšanas profils.

Dinamisks braukšanas profils.

WLTP tiek attēlots plašāks un dinamiskāks braukšanas profils, kas attiecībā uz patēriņu un emisijām parāda vērtības, kas ir tuvākas reālajām braukšanas īpašībām, nekā līdz šim zināmās vērtības no NEDC. Reālais transportlīdzekļu patēriņš nemainās, bet asāka testa cikla dēļ lielākā daļa patēriņa vērtību ir lielākas.
Lai gan NEDC procedūra nodrošina salīdzināšanas iespēju starp dažādiem ražotājiem, tā šobrīd jau ir novecojusi. Atšķirības starp laboratorijā veikta mērījuma un uz ceļa veikta mērījuma principu nosacīti saglabājas. Tomēr WLTP procesā daudz vairāk tiek ņemti vērā patēriņu ietekmējošie faktori.
Viens no palielinājuma cēloņiem ir tas, ka turpmāk transportlīdzekļa CO₂ vērtībā tiks ņemts vērā speciālais
aprīkojums. Skaitlisko CO₂ vērtību palielinājuma atšķirība starp NEDC un WLTP atsevišķiem transportlīdzekļiem var nobīdīties atkarībā no tehnoloģijas un aprīkojuma.