Automātiska dienas gaitas gaisma

Labāka un ātrāka atpazīšana satiksmē.

Efektīvāk nekā braukšana ar tuvo gaismu.

Dienas gaitas gaisma var paaugstināt satiksmes drošību, jo uzlabo automobiļa atpazīšanu. Tā atrodas buferī un tiek ieslēgta, tiklīdz tiek iedarbināts motors un izslēgta tuvā gaisma.