ESP

Vairāk drošības kritiskās braukšanas situācijās.

Stabilitātes programma ar noderīgām papildfunkcijām.

Elektroniskā stabilitātes programma ESP® var piekļūt bremžu sistēmai un motora vadībai. Tā pastāvīgi izvērtē stūrēšanas leņķa sensora, riteņu apgriezienu skaita sensoru, šķērspaātrinājuma sensora un griešanās sensora mērījumu datus un var palīdzēt vadītājam, ja automobilis braucot kļūst nestabils. Sekundes tūkstošdaļas laikā ESP® var mērķtiecīgi koriģēt kustības virzienu, izmantojot motora elektroniku un bremžu sistēmu ar aktīvu virzienu stabilizējošu bremzēšanu.

ESP® ietver papildu funkcijas, kas īpašās situācijās var uzlabot braukšanas drošību. Tas ietver arī riteņu pretbloķēšanas sistēmu ABS, pretizslīdēšanas sistēmu ASR un bremzēšanas asistentu BAS, kas atpazītas ārkārtas bremzēšanas gadījumā palielina bremzēšanas spiedienu un tādējādi var saīsināt bremzēšanas ceļu. Kad iejaucas ESP® vai pretizslīdēšanas sistēma, spidometrā mirgo ESP® brīdinājuma lampiņa.