Aktīvais bremzēšanas asistents

Palīdz izvairīties no frontālām sadursmēm un gājēju negadījumiem.

Atbalsta ar brīdinājumu vai ārkārtas bremzēšanu.

Aktīvais bremzēšanas asistents var palīdzēt izvairīties no sadursmēm ar priekšā braucošiem transportlīdzekļiem, kā arī ar ceļu šķērsojošiem gājējiem vai mīkstināt negadījuma sekas. Ja ir konstatēts sadursmes risks, tiek aktivizēts vizuāls un skaņas brīdinājums. Ja vadītājs bremzē, adaptīvais bremzēšanas asistents nepieciešamības gadījumā nodrošina atbalstu. Vajadzības gadījumā tas rada papildu bremzēšanas spiedienu, lai izvairītos no sadursmes. Ja vadītājs nereaģē, sistēma automātiski veic autonomu ārkārtas bremzēšanu. Ja braukšanas ātrums ir zems, ar to var būt gana, lai izvairītos no sadursmes.