DISTRONIC

Lielāks attālums, vairāk drošības.

Var atslogot vadītāju, braucot pa ātrgaitas autostrādi un lēni plūstošā satiksmē.

Aktīvais distances asistents DISTRONIC var uzturēt vadītāja izvēlēto attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim un var atslogot vadītāju, piemēram, braucot pa ātrgaitas autostrādi vai lēni plūstošā satiksmē. Sistēma automātiski palielina braukšanas ātrumu un bremzē ar ne vairāk pusi no bremzēšanas jaudas, lai uzturētu drošu distanci. Ja sistēma konstatē, ka nepieciešama spēcīgāka bremzēšana, vadītājs tiek brīdināts vizuāli un akustiski, lai viņš nepieciešamības gadījumā varētu nobremzēt automobili. Ja rodas sadursmes risks, papildus tiek aktivizēts aktīvais bremzēšanas asistents, lai novērstu negadījumu.