Aktīvais joslā noturēšanas asistents

Palīdz vadītājam palikt joslā.

Var brīdināt un ievirzīt automobili sākotnējā braukšanas joslā.

Neuzmanības vai noguruma dēļ ar automobili varat novirzīties no savas braukšanas joslas, to pat nepamanot. Tādā gadījumā joslā noturēšanas asistents var vadītāju nekavējoties brīdināt ar jūtami pulsējošu stūres rata vibrāciju. Ja vadītājs nereaģē, aktīvais joslas noturēšanas asistents spēj palīdzēt ievirzīt automobili atpakaļ attiecīgajā joslā, veicot vienpusēju bremzēšanu. Sistēma var izmantot kameru, lai atpazītu, vai tiek šķērsots nepārtraukts brauktuves marķējums.