Vito Mixto neredzamās zonas asistents

Uzlabota drošība, mainot joslas.

Var brīdināt par transportlīdzekļiem neredzamajā zonā.

Neredzamās zonas asistents var palīdzēt vadītājiem, mainot joslas uz vairākjoslu ceļiem. Tas savlaicīgi brīdina par neredzamo zonu ar optisku un skaņas signālu. Ja sistēma šajā zonā atpazīst transportlīdzekli, tā brīdina ar sarkanu trīsstūri atbilstošajā āra spogulī. Ja, neskatoties uz šo vizuālo brīdinājumu, tiek ieslēgts virzienrādis, trijstūris sāk strauji mirgot un papildus atskan brīdinošs skaņas signāls.