Vito Tourer COLLISION PREVENTION ASSIST

Braukt ar tālredzīgu skatu uz priekšu.

Var palīdzēt izvairīties no sadursmes uzbraucot.

COLLISION PREVENTION ASSIST palīdz vadītājam saglabāt minimālo attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Sistēma optiski brīdina, ja minimālais attālums līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir nepietiekams. Ja draud sadursmes risks, papildus atskan brīdinošs skaņas signāls. Sistēma vienlaikus aktivizē bremzēšanas asistentu BAS PRO, kas – ja vadītājs pārāk lēni bremzē – automātiski pastiprina bremžu spiedienu.