Becker MAP PILOT

Ātrāk un labāk informētam nonākt mērķī.

Augstvērtīga navigācija ar Audio 15.

Kompaktais navigācijas modulis Becker® MAP PILOT pārveido Audio 15 par augstvērtīgu, intuitīvi vadāmu navigācijas sistēmu. Rādījums ar 2D un 3D kartes attēlojumu notiek Audio 15 displeja, kā arī kontrolaparātu panelī ar vienkāršām virziena norādēm. Ievade notiek ar Audio 15 vai opcionāli pieejamo daudzfunkciju stūres ratu. Navigācijas sistēma tiek neuzkrītoši ievietota cimdu nodalījumā, pieslēgta ar spraudsavienojumu un ir izņemama jebkurā laikā.