TEMPMATIC

Vienādi patīkama salona temperatūra.

Dzesē un sausina gaisu.

Pusautomātiski regulējams gaisa kondicionētājs TEMPMATIC ar patīkamas temperatūras salonu paaugstina labsajūtu un sniedz būtisku ieguldījumu vadītāja kondīcijas drošībā. Gaisa kondicionētājs patstāvīgi regulē salona temperatūru. Ventilācijas un gaisa sadales spēks ir regulējams manuāli. Temperatūras iestatīšanas laikā gaiss tiek sausināts, tādējādi var novērst, ka stikli aizsvīst no iekšpuses. Iebūvēts filtrs turklāt veido barjeru pret ziedu putekšņiem un putekļiem.
Ja recirkulācijas taustiņš tiek spiests apm. 2 sekundes, automātiski aizveras visi atvērtie elektriski darbināmie logi – izņemot uz āru atveramos logus aizmugurē. Nospiežot ilgāku laiku atkārtoti, logi atkal tiek atvērti sākotnējā stāvoklī.