Vans.Born to run.I Mercedes-Benz
Attēlā redzams Range motīvs, kas veidots no jaunajiem Sprinter, Vito un Citan.

Mūsu vērtības balstās uz inovāciju dziņu.Mūsu panākumi - uz darbu.

Soli priekšā progresam.

Ar visiem saviem produktiem un pakalpojumiem mēs padarām jūsu darba ikdienu vēl efektīvāku un ikkatram izaicinājumam darbā nodrošinām maksimālu mobilitāti.

Mūsu prasībām nav laika ierobežojuma.Tāpat kā mūsu dzinējam.

Mēs pastāvīgi turpinām Mercedes-Benz Vans produktu un pakalpojumu izstrādi.Tādējādi jūs varat ne tikai veikt savu uzņēmējdarbību, bet to arī veicināt.

Maksimāla pieejamība:

uzticama produkta kvalitāte, augstākā servisa kvalitāte un kompetenta klientu pieredzes kvalitāte nosaka, ka mūsu furgons ir tāds partneris darbā, uz kuru var paļauties.

Mudinošais inovāciju spēks:

spēcīgais inovāciju dzinulis liek mums izstrādāt produktus un pakalpojumus, kas ļauj veikt darbu ērtāk un efektīvāk.Jaunākās tehnoloģijas un modernie pētījumi ekonomiskā ziņā padara mūsu furgonu par vērtīgu partneri darbā.

Neraugoties uz to, kā nākotnē izskatīsies darba pasaule, izstrādājot un attīstot mūsu pakalpojumus, mēs aktīvi līdzdarbojamies instrumentu un darba vietu izveidē.Mēs piedāvājam kompleksus un integrētus risinājumus un esam inovatīvu, kompleksu risinājumu sniedzējs mobilitātes nodrošināšanai uzņēmējdarbībā.