WLTP & RDE I Mercedes-Benz

WLTP un RDE – jaunās pārbaužu procedūras.

Arī sertifikācijas procedūras noveco.Tādēļ „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (Globālā harmonizētā vieglo transportlīdzekļu testa procedūra), saīsinājumā WLTP, nomainīs NEDC procedūru, kas paredzēta patēriņa un emisiju vērtību noteikšanai.Tādēļ, ka kopš 1992. gada Eiropā izmantotais NEDC (Jaunais Eiropas braukšanas cikls) sākotnēji tika izstrādāts kā teorētisks mērījumu brauciens.Modernajam sertifikācijas procesam bija pēc iespējas jātuvinās reālajām vērtībām.Šīm prasībām NEDC procedūra vairs nav piemērota.Tādēļ pēc Apvienoto Nāciju organizācijas Ekonomikas komisijas (UNECE) iniciatīvas tika izstrādāta WLTP procedūra.Jaunais WLTP cikls balstās uz empīriski paaugstinātiem, reāliem braukšanas datiem dažādos maršrutos Āzijā, Eiropā un ASV, tādēļ tie ir ievērojami reprezentatīvāki.

Jaunajā sertifikācijas procesā papildus tiks mērītas kaitīgo vielu emisijas uz ielas reālajā automobiļa izmantošanas laikā: jaunajiem atgāzu normatīviem Euro 6c, Euro 6d-TEMP un Euro 6d WLTP sertifikācija laboratorijā tiks papildināta ar kaitīgo vielu emisiju mērījumu uz ielas.Noskaidrojot „Real Driving Emissions“ (Patiesās emisijas brauciena laikā) saīsinājumā RDE, tiek nodrošināts, ka slāpekļa oksīdu un daļiņu skaita robežvērtības tiek ievērotas ne tikai laboratorijas apstākļos, bet arī reālajā satiksmē uz ielas.

Caurskatāmi un tuvāk patēriņam uz ielas.

WLTP procedūra ievērojami mazina atšķirību starp vērtībām, kas iegūtas uz stenda, un reālajām patēriņa vērtībām. Tas ir atkarīgs no jaunā braukšanas cikla, kas labāk atspoguļo šodienas braukšanas profilu.Papildus nepieciešams norādīt patēriņa vērtības specifiski katram automobilim. Tas nozīmē: sertifikācijas vērtību noskaidrošanā tiek ņemta vērā masa, gaisa un rites pretestība, kā arī speciālais aprīkojums.„Real Driving Emissions“ (Patiesās emisijas brauciena laikā) saīsinājumā RDE, noskaidrošana nodrošina, ka slāpekļa oksīdu un daļiņu skaita robežvērtības tiek ievērotas ne tikai laboratorijas apstākļos, bet arī reālajā satiksmē uz ielas.

Tomēr arī WLTP nenodrošina „individuālās“ patēriņa vērtības. Tiek saglabāts standartizēts testa cikls, kas nespēj atspoguļot katra vadītāja personisko patēriņu. Faktiskais automobiļa degvielas patēriņš ceļā ir galvenokārt atkarīgs no individuālā braukšanas stila, maršruta profila, no satiksmes blīvuma, transportlīdzekļa kravas, kā arī no apkārtējiem apstākļiem, piemēram, temperatūras. To nav iespējams reproducēt standartizētā testēšanas procedūrā.

WLTP & RDE pārskats

Emisiju veidi

Mazāk kaitīgo vielu emisiju labākai gaisa kvalitātei.

Pārejas posms

ES teritorijā dažādi pārejas termiņi.

WLTP

realitātei pietuvināta patēriņa un emisiju noteikšana: jaunā WLTP procedūra.

Ietekme uz klientiem

Vienota sertifikācija, atšķirīga aplikšana ar nodokli.

RDE

Daļiņu un oglekļa emisijas, kas izmērītas uz ielas: Real Driving Emissions (RDE).

Braukšanas stils

Gudrāk braukt nozīmē taupīt degvielu.Efektivitātes optimizācija, ko nosaka braukšanas stils.