Emisiju veidi I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz iekšdedzes motori, emisiju veidi

Mazāk kaitīgo vielu emisiju labākai gaisa kvalitātei.

2 emisiju veidi: CO2izmeši un kaitīgās vielas.

Iekšdedzes motori rada 2 būtiskus emisijas veidus: pirmkārt CO2izmešus un otrkārt kaitīgo vielu izmešus, piemēram, slāpekļa oksīds un daļiņas.Pieaugošais CO2 daudzums atmosfērā tiek uzskatīts par klimata sasilšanas iemeslu.Automobiļa CO2emisijas ir proporcionālas sadedzinātās degvielas daudzumam.

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti, jo īpaši pilsētās, ir nepieciešams ievērot atgāzu normatīva Euro-6 stingro prasību par kaitīgajām vielām robežvērtības.Pirmkārt fokuss ir vērsts uz slāpekļa oksīdiem (NOx) un smalkajiem putekļiem.Slāpekļa oksīdi rodas, slāpeklim reaģējot ar skābekli.Daudzo oksidācijas pakāpju un slāpekļa-skābekļa savienojumu dēļ slāpekļa oksīdi tiek apzīmēti ar NOx.Definējot daļiņu robežvērtības, īpašu lomu spēlē smalkie putekļi, kurus nespēj aizturēt cilvēka gļotādu filtrēšanas mehānismi.Citi ķīmiskie savienojumi, kuriem automobiļu sertifikācijas procesā atbilstoši izplūdes gāzu normatīvam Euro-6 nepieciešams ievērot kaitīgo vielu robežvērtības, ir, piemēram, oglekļa oksīds (CO) un ogļūdeņraži (HC).