RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

Daļiņu un oglekļa emisijas, kas izmērītas uz ielas.

Real Driving Emissions (RDE).

Jaunajā sertifikācijas procesā arī kaitīgo vielu emisijas tiks mērītas uz ielas reālajā automobiļa izmantošanas laikā: WLTP sertifikācija laboratorijā saskaņā ar jaunākajiem atgāzu normatīviem Euro 6c, Euro 6d-TEMP un Euro 6d tiek papildināta ar kaitīgo vielu mērījumiem uz ielas.Noskaidrojot „Real Driving Emissions“ (Patiesās emisijas brauciena laikā) saīsinājumā RDE, tiek nodrošināts, ka slāpekļa oksīdu un daļiņu skaita robežvērtības tiek ievērotas ne tikai laboratorijas apstākļos, bet arī reālajā satiksmē uz ielas.Šim nolūkam automobilim tiek iestiprinātas PEMS ierīces (Portable Emission Measurement System - Portatīvā emisiju mērījumu sistēma), un mērīta kaitīgo vielu daļa izplūdes gāzēs brauciena laikā.

Tā saucamais atbilstības faktors (Conformity Factor, CF) norāda, par cik ielas satiksmē izmērītās vērtības maksimāli drīkst pārsniegt Euro-6 laboratorijas vērtības.Pārejas posmam beidzoties, slāpekļa oksīdu vērtības un daļiņu skaits, kas fiksēts atgāzu normatīvā Euro 6d, drīkstēs par 50 % pārsniegt laboratorijā noteiktās vērtības.Šī virsvērtība veido portatīvo mērierīču mērījumu pielaidi RDE testos, un tā katru gadu ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāsamazina.