Pārejas posms I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz pārejas posms uz WLTP

Pārejas posms.

Atšķirīgi pārejas termiņi ES teritorijā.

Pārejas posms no NEDC uz WLTP.

Ir noteikts: līdz 2020. gada beigām visām 28 ES valstīm jāpāriet uz WLTP sertifikāciju.Laika plānojums sarunām par patēriņa un emisijas vērtībām kā arī transportlīdzekļu nodevu aprēķina pielāgošanu ES teritorijā nav vienots.

Pagaidām ir spēkā NEDC vērtības.

Atšķirības starp NEDC un no WLTP aprēķināto NEDC.

Papildus WLTP vērtībām līdz 2020. gada beigām visiem transportlīdzekļiem joprojām ir noskaidrojamas NEDC vērtības.Šīs vērtības ir atrodamas arī transportlīdzekļa dokumentācijā.Tādēļ turpmāk saskaņā ar WLTP sertifikāciju, likumdevēja noteiktā kārtībā tiks aprēķināta NEDC vērtība.Turklāt spēkā būs WLTP sertifikācijā noteiktie pamatnosacījumi.

Aprēķinātās NEDCvērtības tiks ņemtas par pamatu ražotāja automobiļu modeļu CO2 izmešu noteikšanai.Sākotnēji šīs vērtības tika definētas, pamatojoties uz NEDC sertifikāciju.

Atšķirīgi termiņi, citas robežvērtības.

Automobiļu klases M1 un N1 - atšķirības

WLTP sertifikācija atšķiras gan ar robežvērtībām, gan arī ar ieviešanas termiņu automobiļiem ar vieglās automašīnas reģistrāciju (M1) un automobiļiem ar kravas automašīnas reģistrāciju (N1): automobiļi ar kravas automašīnas N1 II. un III. grupas un N2 klases reģistrāciju gadu vēlāk tiks pārcelti kā automobiļi ar vieglās mašīnas reģistrāciju no NEDC uz WLTP sertifikāciju.Tas nozīmē: WLTP ir spēkā jaunajām tipa atļaujām ar kravas automašīnas reģistrāciju N1 II. un III. grupai, kā arī N2 klasei, sākot ar 01.09.2018, un, sākot ar 01.09.2019., visiem no jauna reģistrētajiem automobiļiem.

Izņēmums ir automobiļi ar atsauces masu, kas lielāka par 2840 kg, kā tas var būt Sprinter modeļa gadījumā. Uz šiem automobiļiem WLTP neattiecas.Tie arī turpmāk tiks sertificēti atbilstoši normatīvam Euro VI, izmantojot motoru pārbaudes stendu.Ja atsauces masa ir no 2380 kg līdz 2840 kg, pastāv tiesības izvēlēties WLTP sertifikāciju uz ruļļu pārbaudes stenda vai sertifikāciju uz motoru pārbaudes stenda.