WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Realitātei pietuvināta patēriņa un emisiju noteikšana.

Jaunā WLTP procedūra.

Arī sertifikācijas procedūras noveco. Tādēļ „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (Globālā harmonizētā vieglo transportlīdzekļu testa procedūra), saīsinājumā WLTP, nomainīs NEDC procedūru, kas paredzēta patēriņa un emisiju vērtību noteikšanai. Tādēļ, ka kopš 1992. gada Eiropā izmantotais NEDC (Jaunais Eiropas braukšanas cikls) sākotnēji tika izstrādāts kā teorētisks mērījumu brauciens. Modernajam sertifikācijas procesam jāsniedz pēc iespējas reālas vērtības, ar kuru palīdzību jūs varat salīdzināt dažādus automobiļu tipus.Šīm prasībām NEDC procedūra vairs nav piemērota.Tādēļ pēc Apvienoto Nāciju organizācijas Ekonomikas komisijas (UNECE) iniciatīvas tika izstrādāta WLTP procedūra.Jaunais WLTP cikls balstās uz empīriski paaugstinātiem, reāliem braukšanas datiem dažādos maršrutos Āzijā, Eiropā un ASV, tādēļ tie ir ievērojami reprezentatīvāki.

Saskaņāar15. panta2. un 3. daļu regulā 2017/1151/ES ir spēkā šādi ieviešanas termiņi:

  • 01.09.2017: jaunie M1 un M2 klases automobiļu tipi
  • 01.09.2018: jaunie M1 un M2 klases automobiļu tipi
  • 01.09.2018: jaunie N1 klases II. un III. grupas un N2 klases automobiļu tipi
  • 01.09.2019: jaunie N1 klases II. un III. grupas un N2 klases automobiļu tipi

Jaunais braukšanas cikls un specifiskās vērtības katram automobilim.

WLTP un NEDC salīdzinājums.

Jaunums WLTP sertifikācijas procedūrā ir testēšanas cikls un noteikums norādīt patēriņa vērtības visām iespējamajām automobiļa konfigurācijām.

Salīdzinot abus testēšanas ciklus, redzams, ka WLTP salīdzinājumā ar NEDC ciklu ir tuvāks realitātei, ar augstākām prasībām: tas ilgst 30, nevis 20 minūtes, biežāk tiek veikts paātrinājums un ievērojami samazinās automobiļa stāvēšanas laiks.Arī maksimālais ātrums 131 km/h par 10 km/h pārsniedz NEDC ciklu.

Turklāt WLTP procedūras laikā tiek noteiktas automobilim specifiskās patēriņa un emisiju vērtības, tādēļ ka automobiļa masa, gaisa un rites pretestība var mainīties atkarībā no automobiļa aprīkojuma.Tiek ņemts vērā arī izvēles aprīkojums.Piemēram, ja izvēlieties ratus ar uzlabotām aerodinamiskajām īpašībām no speciālā aprīkojuma klāsta, tas var pozitīvi ietekmēt patēriņa vērtības.

Tuvāk patēriņam uz ielas.

WLTP priekšrocības.

Vērtības, kas tika noskaidrotas, veicot WLTP procedūru, būs daudz tuvākas reālajam degvielas patēriņam uz ceļa, salīdzinājumā ar NEDC procedūrā iegūtajām vērtībām.Tas ir atkarīgs no jaunā braukšanas cikla, kas labāk atspoguļo šodienas braukšanas profilu.Papildus nepieciešams norādīt patēriņa vērtības specifiski katram automobilim.Tas nozīmē: sertifikācijas vērtību noskaidrošanā tiek ņemta vērā masa, gaisa un rites pretestība, kā arī speciālais aprīkojums.

Tomēr arī WLTP nenodrošina „individuālās“ patēriņa vērtības.Tiek saglabāts standartizēts testa cikls, kas nespēj atspoguļot katra vadītāja personisko patēriņu.Faktiskais jūsu automobiļa degvielas patēriņš ceļā ir galvenokārt atkarīgs no individuālā braukšanas stila, maršruta profila, no satiksmes blīvuma, transportlīdzekļa kravas, kā arī no apkārtējiem apstākļiem, piemēram, temperatūras.To nav iespējams reproducēt standartizētā testēšanas procedūrā.