Braukšanas gaismas asistents

Uzlabo braukšanas komfortu un satiksmes drošību.

Automātiska braukšanas gaismas vadība.

Automātiskā braukšanas gaisma brauciena laikā automātiski ieslēdz vai izslēdz tuvo gaismu atkarībā no aktuālajiem apgaismojuma apstākļiem. Tādējādi tiek atslogots vadītājs un uzlabota satiksmes drošība. Komforta ieguvumi vadītājam ir īpaši ievērojami, ja bieži mainās apgaismojuma apstākļi, piemēram, iebraucot un izbraucot no tuneļiem, apakšzemes pārejām vai daudzstāvu stāvvietām.