Vai, iegādājoties auto., piegādes komplek. ir iekļauts lādēšanas kabelis?
Vai, iegādājoties automobili, piegādes komplektācijā ir iekļauts lādēšanas kabelis?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Jūsu Mercedes-Benz furgona ar elektrisko piedziņu piegādes komplektācijā nav iekļauts lādēšanas kabelis. Pēc vēlēšanās no rūpnīcas ir pasūtāmi 4 lādēšanas kabeļi ar 2. tipa lādēšanas spraudni. Varat izvēlēties 4, 5 vai 8 m garumu, kā arī 1 vai 2 fāzu lādēšanu. Dažādās uzlādes situācijās jums noderēs elastīgā uzlādes sistēma, kas vienā parocīgā komplektā apvieno dažādus fāzu spraudņus. Plašāku informāciju par lādēšanas kabeļiem jums sniegs jūsu Mercedes-Benz partneris.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text