Vai, iegādājoties auto., piegādes komplek. ir iekļauts lādēšanas kabelis?
Vai, iegādājoties automobili, piegādes komplektācijā ir iekļauts lādēšanas kabelis?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Jūsu Mercedes-Benz furgona ar elektrisko piedziņu piegādes komplektācijā nav iekļauts lādēšanas kabelis. Pēc vēlēšanās no rūpnīcas ir pasūtāmi 4 lādēšanas kabeļi ar 2. tipa lādēšanas spraudni. Varat izvēlēties 4, 5 vai 8 m garumu, kā arī 1 vai 2 fāzu lādēšanu. Dažādās uzlādes situācijās jums noderēs elastīgā uzlādes sistēma, kas vienā parocīgā komplektā apvieno dažādus fāzu spraudņus. Plašāku informāciju par lādēšanas kabeļiem jums sniegs jūsu Mercedes-Benz partneris.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text